Det er ikke «ett fett» hva vi spiser. Mens andre konkurrerer om å være billigst, har vi fokus på å servere mat og drikke som gjør oss godt og ikke minst: bærekraftig – laget med omtanke og stolthet av faglærte kokker og kyndige medarbeidere som har en lønn de kan leve med.

Gruve.3 Personalrestauranter er i 2021 tilknyttet Debios kontrollordning og oppfyller kravene i Regler for bruk av Debio merker i serveringer. Dette betyr at vi ikke bare kan tilby din virksomhet økologiske varer, men kan også ivareta et eventuelt ønske om å få deres kantine eller personalrestaurant godkjent i henhold til gjeldende valører for Debio godkjenning.

Med utgangspunkt i FNs bærekraftmål har vi definert våre fem hovedmål hvor vi skal strekke oss langt for å være en av de beste i vår bransje med tanke på å tilrettelegge for fremtidige generasjoner. Dette gjør vi gjennom bruk av bærekraftige råvarer, produkter, produksjonsmetoder og et godt arbeidsforhold.

Gruve.3 hedrer frølageret på Svalbard

Pandemien førte til en tilnærmet nedstengt serveringsbransje og ble en vekker for mange over hvor sårbare vi er i Norge med tanke på lokalt eierskap og tilgang til varer. Gjennom Gruve.3 Personalrestauranter har vi utviklet vårt konsept «Gruve.3» for å hedre en av verdens mest betydningsfulle bærekraftstiltak i nyere tid, nemlig frølageret på Svalbard. Etter kullvirksomheten i den nå nedlagte Gruve.3, er det i dag blitt til turistattraksjon samt frølager fra alle verdenshjørner i «Dommedagshvelvet». Formålet er å sikre fremtidige generasjoners tilgang til nødvendige frø for fremtidig dyrking av matvekster – dersom vi skulle klare å ødelegge alt rundt oss gjennom fortsatt overforbruk, krig og naturkatastrofer.

Vårt største ønske er at det aldri blir behov for å ta ut noen av disse frøene, men vi må alle bidra med det vi kan for å unngå en slik fremtid.

Hva betyr bærekraftig drift for oss?

Vi velger å samarbeide med leverandører som kan dokumentere bærekraftig forvaltning og drift. Selv kjører vi elektrisk, og er faddere for titalls tusen bier i vår egen Gruve.3 bikube – som befinner seg i jordbrukskommunen Vestby, utenfor Oslo.

Som en aktør innen kantinedrift og personalrestauranter i Oslo og omegn, har vi påvirkningskraft ovenfor våre kunder og brukere. Derfor har vi valgt ut noen bærekraftige pilarer som er viktige for vår drift.

I våre kantiner og personalrestauranter kan du være sikker på at vi unngår å benytte disse produktene:

  • Rødlistet fisk og skalldyr
  • Palmeolje
  • Begrenset bruk av avokado og andre grønnsaker som ikke er bærekraftig fremdyrket
  • Emballasje som ikke kan gjenvinnes
  • Unødig bruk av innpakkede kuvertartikler
  • Vaskemidler som ikke er miljømerket

I stedet satser vi på hjemmelaget mat – tilberedt på de lokale kjøkken av dyktige kokker – fra produsenter som ønsker det samme som oss i Gruve.3. I samarbeide med våre kunder tilpasser vi menyer og utvalg etter ønskede budsjetter og servicegrad. På denne måten vil vi alltid kunne planlegge for riktig bruk av varer og personell.

Handlekraft for bærekraft

Med bakgrunn i FNs bærekraftsmål skreddersyr vi våre serveringsløsninger i Gruve.3 i samarbeid med våre kunder for å sikre en bærekraftig leveranse innenfor tilgjengelige økonomiske rammer, behov og de fasiliteter som foreligger. Av og til opplever vi at det ikke er samsvar mellom våre mål og den som ønsker å kjøpe, men der hvor vi har inngått et samarbeid opplever vi stor tilfredshet fra begge parter. Det er ikke noe vi heller vil enn å ha det morsomt på jobb, samtidig som vi er med på å bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted!

Vi har valgt følgende bærekraftmål:

FNs bærekraftsmål nr. 3:
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle. Vi ønsker å gjøre det enklere for alle å ha et balansert og variert kosthold, laget med sunne og kortreiste matvarer. De som ønsker det, skal kunne spise et komplett måltid hos oss som er vegetarisk – uten at det går på bekostning av opplevd kvalitet da vi selvfølgelig også har et godt utvalg av rene kjøtt- og fiskeretter, både varmt og kaldt.

FNs bærekraftsmål nr. 8:
Trivsel i arbeid er god butikk. Gjennom engasjerte og motiverte ansatte som brenner for sine oppgaver, har anstendig lønn og får opplæring på oppgavene som skal løses, oppnås muligheter og videreutvikling. Gruve.3 har også et ansvar å sørge for at bonden får betalt og benytter «fair trade» produkter der hvor det er aktuelt. Vi er et norskt familieiet foretak med familieverdier – noe som betyr at alle inntekter forblir i landet og investeres lokalt.

FNs bærekraftsmål nr. 12:
Ansvarlig forbruk. Gjennom bærekraftig drift i alle ledd, legger vi vekt på å finne de beste løsningene for å sikre bærekraftige forbruks-og produksjonsmønstre i vår virksomhet, blant annet gjennom reduksjon av matsvinn, avfallshåndtering, bevisst valg av miljøvennlig emballasje, arbeidsmetoder m.m.

FNs bærelraftsmål nr. 14:
Gjennom vår drift skal vi bevare og bruke marineressurser på en bærekraftig måte. Gruve.3 benytter kun sertifiserte råvarer. Rødlistet fisk og skalldyr blir ikke benyttet i våre restauranter.

FNs bærekraftsmål nr. 15:
Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold. Der hvor økologisk matproduksjon er bærekraftig, applauderer vi dette. Gruve.3 benytter ikke palmeolje og begrenser bruk av avocado som ikke er bærekraftig dyrket. Emballasje som ikke kan gjenvinnes skal ikke benyttes.